faye 尋日又做了8個 [[傻 Q 心情表情]].......

 

不過這次的傻 Q就比較攪鬼

........faye 覺得都幾 攪笑

 

 

 

 

design  by  faye 

 

 

   

 

  

 

 

 

索取圖守則   

 

        . 請先留下回應........(取走東西要出聲,這是一種美德

      . 請不要  改動 faye 自制的素材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此文章 by  faye  design  

        

 

             轉載請注明出處或保留LOGO  ........ 
 創作者介紹
創作者 fay1231 的頭像
fay1231

飛兒(ゝω・) Faye

fay1231 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()